Početkom 50-ih godina XX vijeka, izgradnjom vojnih objekata i stambenih objekata za potrebe vojske i Opštine Novi Grad, došlo je do prvog organizovanja vodosnabdijevanja građana. 

Na slobodnoj površini neposredno uz centar grada (naselje Gortan) izgrađeno je crpilište sa jednim kopanim bunarom kapaciteta 16 l/sec i hidroforskim postrojenjem.

Preostala domaćinstva na gradskom području, kao i manji broj preostalih stambenih objekata, vodom se snabdijevalo sa ručnih pumpi i hidroforskim postojenjima iz manjih kopanih bunara.

Daljim razvojem grada i industrije u samom gradskom području stvorena je potreba za većim količinama pitke vode i za izgradnjom vodovodnog sistema.
U vremenu od 1960. do 1964. godine dolazi do planiranja, projektovanja i izgradnje vodovodnog sistema koji se sastoji od bunara na lokaciji Gortan, pumpne stanice i radioničkog prostora. Istovremeno izgrađen je rezervoar I zone vodosnabdijevanja na brdu Gračani, kapaciteta 400 m3, te potisni cjevovod od pumpne stanice do rezervoara i gravitacioni cjevovod od rezervoara do samog centra grada.

U toku 1964, 1965. godine formirano je Komunalno Preduzeće „KOMUS“ sa zadatkom upravljanja i održavanja tada novoizgrađenog vodovodnog sistema.

U vremenu od 1970 do 1975. godine dolazi do bržeg razvoja stambene i industrijske izgradnje, širenja užeg gradskog jezgra na prigradska naselja i na povećanje broja stanovnika sa 8.000 na 11.000, te se  u to vrijeme javljaju prve nestašice pitke vode.
Prvi put se uvode noćne redukcije u vodosnabdijevanju.

Da bi se popravio kvalitet vodosnabdijevanja na gradskom području u sljedećih 10 godina kopaju se novi bunari na lokaciji „Gortan“ i u krugu fabrike tekstila „Sana“, što ne rješava problem vodosnabdijevanja, jer se u međuvremenu vodovodna mreža širi u naselja Prekosanje, Londža, Urije, Vidorija, Jablanica i Repovac.

U toku 1987. i 1988. godine broj stanovnika na gradskom području uvećan je na 12.500 i ponovo je izraženo pitanje vodosnabdijevanja.
Pristupa se iskopu dva bunara u naselju Ograde i izradi novog rezervoara kapaciteta 2.000 m3 na lokaciji Gračani I, te se za kraće vrijeme riješava pitanje redukcije u vodosnabdijevanju.

Od 1990 do 1998. godine smanjio se broj stanovnika na gradskom području, nije se znatno širila vodovodna mreža ali je postojeća vodovodna mreža nakon ratnih dejstava bila znatno oštećena i dužim vremenom neodržavanja dovela je vodovodni sistem u ponovnu redukciju vodosnabdijevanja.

U toku 1998 i 1999. godine u naselju Jablanica i Repovac, na padinskom dijelu grada, došlo je do izgradnje II zone vodosnabdijevanja. U II zoni izgrađena je prepumpna stanica Jablanica i rezervoar kapaciteta 100 m3 u naselju Gračani II.

Tokom 2000. i 2001. godine iz donatoroskih sredstava otpočela je izgradnja nove lokacije za vodosnabdijevanja grada u naselju Mlakve, gdje je izgrađeno 9 bunara manjih kapaciteta, sabirna pumpna stanica sa spojnim cjevovodima i potisni cjevovod od pumpne stanice do postojećeg gradskog rezervoara.

U toku 2001. godine iz preduzeća „KOMUS“ reorganizacijom se formira preduzeće „Vodovod i kanalizacija“ sa zadatkom da vrši proizvodnju i distribuciju vode, te odvođenje oborinskih i otpadnih voda.

Uz finansijsku pomoć međunarodnih organizacija investirano je u sanaciju postojećeg vodovodnog sistema, zamjenu vodovodnih pumpi i proširenja vodovodne mreže na prigradska naselja, te do kvalitetnijeg održavanja cjevovoda i objekata.

Od 2001. godine na gradskom području Novog Grada nije uvođena redukcija u vodosnabdijevanju.

U vremenu od 2002 do 2007. godine vodovodna mreža se širila u naseljima Urije, Roga i u naselju Gračani II.

 

Uzastopni sušni periodi iskazali su potrebu za širenjem vodovodne mreže na prigradska naselja nizvodno niz rijeku Unu, tako da 2007. godine dolazi do projektovanja snabdjevačkog cjevovoda od Novog Grada do Vodičeva, a u toku 2008. godine izgrađen je transportni cjevovod dužine 11 km sa prepumpnom stanicom i rezervoarom Donje Vodičevo, kapaciteta 500 m3.

U toku 2007. i 2008. godine izvršena je izgradnja III i IV zone vodosnabdijevanja u naselju Gornja Jablanica i Gornje Urije sa izradom razvodne mreže, pumpnom stanicom i rezervoara Vješala kapaciteta 100 m3.

U 2009. godini radi se na projektovanju razvodnih mreža u naseljima Poljavnice, Ravnice, Vodičevo i Dobrljin.

U toku 2010. i 2011. godine je realizovana izgradnja razvodnih mreža u naseljima Dobrljin, Gornje i Donje Vodičevo.

U toku 2012. je rekonstruisana pješačka zona glavne ulice (Karađorđa Petrovića), a rekonstrukcijom iste je obuhvaćena i rekonstrukcija vodovodnih instalacija na dijelu ulice koji je rekonstruisan.

U toku 2013. godine je završena izgradnja razvodnih mreža u naseljima Poljavnice i Ravnice, kao i izgradnja potisnog cjevovoda i rezervoara Milodor u naselju Poljavnice kapaciteta 500 m3. 

KP "VODOVOD I KANALIZACIJA" AD Novi Grad
Njegoševa 4
79220 Novi Grad
Bosna i Hercegovina
tel/fax +387 52 752 163
mail: vodovodnovigrad@yahoo.com

 

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd