Novi Grad se nalazi na  sjeverozapadu Bosne i Hercegovine, tačnije ngglavnana ušću rijeke Sane u Unu. Grad  se nalazi, respektivno, na sljedećim geografskim koordinatama: 45° 2' 45'' sjeverne geografske širine i 16° 22' 49'' istočne geografske dužine, na nadmorskoj visini od 216 metara.Više od 90% površine opštine i 60% stanovništva novogradske opštine pripada ruralnom području. Novogradska sela predstavljaju spoj oaza zelenila, ekološki čiste i zdrave sredine, i starih seoskih imanja, starinskih kuća, brvnara i šeperuša, mlinova vodeničara, starinskih tkalačkih stanova, izvorne narodne nošnje i običaja.

Rijeke Sana i Una su glavni hidrološki potencijal naše opštine. Pored njih istražnim geološkim i hidrogeološkim radovima konstatovana su područja sa značajnim kolektorima pitke, mineralne i termomineralne vode. Ovaj tako značajan resurs ipak nije u dovoljnoj mjeri istražen i u budućnosti mu treba posvetiti odgovarajuću pažnju kako bi se utvrdile ukupne količine i kvalitet vode u Opštini Novi Grad i napravio plan njihove efikasne zaštite i racionalnog korišćenja.

Voda, odnosno njena zaštita i racionalno korišćenje su osnovni preduslov za opstanak i razvoj naše opštine. Ovaj resurs se odlikuje svojim snažnim uticajem na ekonomske, socijalne, zdravstvene i ekološke uslove života u opštini Novi Grad.

KP "VODOVOD I KANALIZACIJA" AD Novi Grad
Njegoševa 4
79220 Novi Grad
Bosna i Hercegovina
tel/fax +387 52 752 163
mail: vodovodnovigrad@yahoo.com

 

Our website is protected by DMC Firewall!