HIDROGEOLOŠKA CJELINA
3. SUHAČA - AGIĆI

CJELINEng

Ova hidrogeološka cjelina je prisutna na prelazu iz srednjeg u donji tok Japre. Izgrađuju je donje i srednje trijaske naslage. Unutar ove cjeline prisutne su mase silificiranih, okršenih krečnjaka, koje su izolovane i okružene klastičnim nepropusnim naslagama. Zbog toga krečnjački masivi predstavljaju zatvorene bazene, unutar kojih se akumulira podzemna voda. Ovi vodonosnici se prazne u dolini Japre i na tom prostoru interesantni su za zahvat značajnijih količina podzemne vode bušenim bunarima (do 40 l/s). Zone isticanja iz ovih krečnjaka potrebno je detaljno istražiti.

KP "VODOVOD I KANALIZACIJA" AD Novi Grad
Njegoševa 4
79220 Novi Grad
Bosna i Hercegovina
tel/fax +387 52 752 163
mail: vodovodnovigrad@yahoo.com

 

Our website is protected by DMC Firewall!