HIDROGEOLOŠKA CJELINA
5. KVARTARNE NASLAGE RIJEKA UNE I SANE

CJELINEng

Na prostoru opštine Novi Grad dolina Une je šira nego na svom uzvodnom dijelu. Tu u sastavu kvartarnih naslaga još uvijek prevladava sedra, unutar koje su prisutne leće i slojevi sitnozrnog do krupnozrnog šljunka. Maksimalne debljine ovih naslaga su, prema rezultatima rijetko sprovedenih istraživanja, do 11 metara.

Na području samog Novog Grada hidrogeološki odnosi se mijenjaju, sedra uglavnom prestaje, a zastupljen je pretežno samo šljunak i pijesak. Ovu promjenu je izazvala rijeka Sana, koja je sa uzvodnog dijela sliva nanijela značajne količine vučenog nanosa. Takođe, tu na ušću Sane u Unu, uočava se i zadebljanje kvartarnih šljunčanih naslaga.

KP "VODOVOD I KANALIZACIJA" AD Novi Grad
Njegoševa 4
79220 Novi Grad
Bosna i Hercegovina
tel/fax +387 52 752 163
mail: vodovodnovigrad@yahoo.com

 

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd