HIDROGEOLOŠKA CJELINA
1. DIO SLIVA VOJSKOVE, ČAĐAVICE, JAPRICE I JAPRE, TE PODSLIV BUŠEVIĆ - BLATNA

Sliv Vojskove čini jedinstvenu hidrogeološku cjelinu, međutim kako se uzvodni dio nalazi na području opštine Bos. Krupa, a nizvodni na prostoru opštine Novi Grad, podjeljen je na dvije cjeline, uzvodnu i nizvodnu.

Gornji dio slivova Vojskove, Bušević - Blatne i Japrice do regionalnog reversnog rasjeda sa naslagama srednjeg trijasa, čini podcjelinu koja je izgrađena pretežno od dolomita. Podređeno na ivicama slivova prisutne su klastične, nepropusne, donjetrijaske naslage koje ih i odvajaju.

Usljed intenzivnog boranja i razlomljenosti dolomit je okršen i predstavlja propusnu sredinu. Zbog toga su u dolomitima prisutni vodonosni slojevi ograničenog prostranstva i izdašnosti, koji se prazne u dublje usječenim jarcima ili pak duž rasjednog kontakta sa klastičnim naslagama donjeg i srednjeg trijasa.

U dublje usječenim jarcima ili na rasjedne kontakte dolomita i nepropusnih naslaga tj. samo lokalno, pri povoljnim hipsometrijskim potezima, mogu se zahvatiti značajnije količine podzemne vode bušenim bunarima u dolomitu. Ove zone je potrebno detaljno istražiti, kako bi se manjim potrošačima (do 40 l/s) osigurala kvalitetna voda za vodosnabdijevanje.

Srednji dio sliva Vojskove i Japrice čine takođe podcjelinu koju grade srednje i donje trijaske naslage. Tu su prisutne izolovane mase silificiranih, okršenih krečnjaka. Krečnjački masivi, okruženi su klastičnim nepropusnim naslagama i predstavljaju zatvorene bazene unutar kojih se akumulira podzemna voda. Ovi vodonosnici prazne se takođe u dublje usječenim jarcima ili uz kontakt sa nepropusnim naslagama i čine izvorišta Čađavice i Japre. Takođe se dreniraju i u Vojskovu i Japricu.

Ove vodonosne slojeve je takođe potrebno detaljno istražiti, kako bi se bušenim bunarima zahvatile značajnije količine podzemne vode (do 40 l/s).

KP "VODOVOD I KANALIZACIJA" AD Novi Grad
Njegoševa 4
79220 Novi Grad
Bosna i Hercegovina
tel/fax +387 52 752 163
mail: vodovodnovigrad@yahoo.com

 

Our website is protected by DMC Firewall!